×
%7
ماساژور برقی مخصوص کمر

ماساژور برقی مخصوص کمر

3,370,000 تومان
%16
ماساژور بالشتی

ماساژور بالشتی U شکل

2,230,000 تومان
ماساژور حرارتی زانو HUANGTAI

ماساژور حرارتی زانو HUANGTAI

2,590,000 تومان2,730,000 تومان
%10
پد ماساژ دکتر راک

پد ماساژ دکتر راک مدل SP450

3,670,000 تومان
ماساژور تفنگی ZM

ماساژور تفنگی ZM

2,930,000 تومان
ماساژ هوشمند EMS Sheet

ماساژور هوشمند ATEX مدل Lourdes Style EMS Sheet

1,550,000 تومان1,720,000 تومان
ماساژور تفنگی Zikko

ماساژور تفنگی Zikko

4,350,000 تومان
پیش فروش
ماساژور تفنگی دکتر راک مدل mini 400

ماساژور تفنگی دکتر راک مدل Mini 400

3,800,000 تومان
پیش فروش
ماساژور سر و چشم Cloris T 308

ماساژور سر و چشم Cloris

4,590,000 تومان
پیش فروش
ماساژور تفنگی FitRX Pro

ماساژور تفنگی FitRX Pro

2,930,000 تومان
%8 پیش فروش
ماساژور تفنگی حرارتی SKG مدل F5

ماساژور تفنگی حرارتی SKG مدل F5

3,340,000 تومان